ثبت نام کلاس های آبان و آذر ۹۴

ثبت نام کلاس های آبان و آذر سال ۹۴ از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد.

برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:  

کلاس های کامپیوتر:

Majazi Computer

کلاس های حسابداری:

Hesabdari Majazi

جهت ثبت نام به سایت خانه کارگر(سامانه سدا) مرجعه کنید.

نظرات