ثبت نام کلاس های آذر و دی ماه ۹۴

ثبت نام کلاس های آبان و آذر سال ۹۴ از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد.

برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:

کلاس های کامپیوتر:

Computer majazi

 

   

کلاس های حسابداری و فنی:

Hesabdari majazi

 

جهت ثبت نام به سایت خانه کارگر(سامانه سدا) مرجعه کنید.

نظرات