دوره هایی که در آن ثبت نام کرده اید:

نویسنده

PHP (مقدماتی)

نویسنده

قانون کار

نویسنده

اتوکد مقدماتی

نویسنده

ویندوز ۸

نویسنده

عکاسی

نویسنده

Flash

نویسنده

Illustrator

نویسنده

FreeHand

نویسنده

Corel Draw

نویسنده

Excel

نویسنده

Access

نویسنده

PowerPoint 2007

نویسنده

ویندوز ۷

نویسنده

شبکه (Network+)

نویسنده

ویندوز xp

نویسنده

Word