نحوه دریافت مدرک

در صورت گرفتن نمره قبولی(۷۵ به بالا)، جهت دریافت مدارک دوره های گذرانده شده (در مرکز تهران) روزهای یکشنبه و چهارشنبه با در دست داشتن پرینت نمره و عکس به واحد آموزش مراجعه نمایید. (غیر از هفته ثبت نام و هفته آزمون) در سایر مراکز هم در روزهای اعلام شده توسط آن مرکز می توان […]

ثبت نام دوره های مجازی تیر ۹۵

ثبت نام جدید دوره های مجازی از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:        

ثبت نام دوره های مجازی فروردین ۹۵

ثبت نام جدید دوره های مجازی از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:        

ثبت نام دوره های مجازی اسفند ماه

ثبت نام جدید دوره های مجازی از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:        

ثبت نام دوره های مجازی بهمن ماه

  ثبت نام جدید دوره های مجازی از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:      

ثبت نام کلاس های آذر و دی ماه ۹۴

ثبت نام کلاس های آبان و آذر سال ۹۴ از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد: کلاس های کامپیوتر:       کلاس های حسابداری و فنی:   جهت ثبت نام به سایت خانه […]

ثبت نام کلاس های آبان و آذر ۹۴

ثبت نام کلاس های آبان و آذر سال ۹۴ از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:   کلاس های کامپیوتر: کلاس های حسابداری: جهت ثبت نام به سایت خانه کارگر(سامانه سدا) مرجعه کنید.

ثبت نام کلاس های مهرماه

ثبت نام کلاس های شهریور ماه از طریق سایت khanehkargar.ir آغاز شد. امکان ثبت نام در یک کلاس حضوری و دو کلاس مجازی فراهم می باشد. برنامه کلاس های مجازی به شرح زیر می باشد:   کلاس های کامپیوتر: کلاس های حسابداری: