درس هفتم – Idiom (بخش پایانی)– یکشنبه

با عرض سلام به تمامی دانش پژوهان عزیز
این جلسه، آخرین جلسه دوره غیرحضوری مکالمه زبان انگلیسی می باشد، کلاس مکالمه زبان انگلیسی اینترنتی ندارد و نمره نهایی شما(که از نمرات شما در کوییزها به دست می آید) در سامانه سدا درج خواهد شد.
در این جلسه کوییز برگزار نمی گردد.

پرسش و پاسخ