درس نهم(پایانی) – housing development – پنجشنبه

با عرض سلام به تمامی دانش پژوهان عزیز
این جلسه، آخرین جلسه دوره غیرحضوری مکالمه زبان انگلیسی می باشد، کلاس مکالمه زبان انگلیسی اینترنتی ندارد و نمره نهایی شما(که از نمرات شما در کوییزها به دست می آید) در سامانه سدا درج خواهد شد.

کوئیز مکالمه زبان انگلیسی(1) شماره 8

نمره کلاسی شما از مجموع نمرات شما در این آزمون ها به دست می آید. این آزمون از درس های جلسه قبل می باشد. توجه داشته باشید امکان شرکت مجدد شما در هر آزمون برای مرور سوال ها فعال می باشد، اما نمره اصلی شما، همان اولین نمره تان خواهد بود.


رتبه های برتر برای: کوئیز مکالمه زبان انگلیسی(1) شماره 8

رتبه نام و نام خانوادگی وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود

پرسش و پاسخ