آموزش رایگان مجازی

همکاری در سامانه آموزش مجازی خانه کارگر

از کلیه افرادی که امکان همکاری با سامانه آموزش مجازی خانه کارگردر زمینه های طراحی وب، گرافیک، تهیه محتوای آموزشی و… را دارند، درخواست می شود رزومه و شرایط همکاری خود را به ایمیل mpzadeh@yahoo.com ارسال نمایند.

نظرات