آموزش رایگان مجازی

برگزاری کلاس های مجازی ویژه دانش پژوهان سراسر کشور

دانش پژوهان سراسر کشور می توانند در کلاس های غیرحضوری آموزشگاه مجازی خانه کارگر شرکت نمایند.

دانش پژوه جهت ثبت نام در این کلاس ها باید در هفته ثبت نام وارد محیط کاربری خود در سایت خانه کارگر به نشانی www.khanehkargar.ir شده و به قسمت ثبت نام مراجعه نماید. در صفحه ثبت نام، مرکز را تهران انتخاب کرده و نوع کلاس را هم مجازی انتخاب نماید. پس از ثبت نام کلاس موردنظر خود، در پایان هفته ثبت نام مجدداً وارد پنل کاربری خود شده تا از وضعیت تشکیل کلاس خود آگاه شود. در صورتی که کلاس، به حدنصاب رسیده باشد می تواند در زمان برگزاری کلاس خود وارد سایت آموزش مجازی شده و در کلاس شرکت نماید.

توجه داشته باشید دانش پژوهان سراسر کشور می توانند در هر ترم، در یک کلاس حضوری و یک کلاس مجازی به صورت همزمان ثبت نام نمایند.

این کلاس ها به صورت اینترنتی از طریق سایت www.amoozeshemajazi.ir برگزار می گردد

 

نظرات